?

Log in

No account? Create an account
 
 
30 March 2009 @ 09:16 pm
I will find my way, I can go the distance.  
I just graduated.

(Will post a more detailed entry later)
 
 
Current Mood: accomplished
 
 
 
i like crispy ones with cheese dips ♥takeoutfries on March 30th, 2009 03:52 pm (UTC)
I don't want to. XD Gusto ko panindigan ang UPM. Isa pa, ikaw na rin ang nagsabi na mahirap pumasok sa UPM.

'Yan din ang iniisip ko 'nung una--na gusto ko magpalipat ng campus. Kaso nakita ko 'yung enthusiasm ng parents ko. Parang ayaw ko sila i-down. :(